INDIGO ЭКОСИСТЕМАЛЫ НІМДЕР — Сізді жаа табысты бизнесііз!


«IndigoSoft» ЖШС
таратумен айналысатын йымдарды дилерлік желісін кеейтеді
Indigo экожйесіні веб-ызметтері

  • Сметалы жоспар — дизайнерлер;
  • Кптеген саудалар — жеткізушілер мен ндірушілер;

Егер сіз з бизнесіізді дамытуды жаа ммкіндіктерін іздесеіз, сізде жаа Серіктестік бадарламасы аясында бізбен е тиімді шарттарда ынтыматастыты бастауа ммкіндігііз бар.

IndigoSoft LLC компаниясымен бизнес жргізуді артышылытары


ндірістік жне жаашылды
AI олданатын нарыта сраныса ие жаа бадарламалы німдер.

Еркін нары
Іс жзінде бсекелестер жо.

Ынтыматастыты олайлы шарттары
Бизнеске кіруді е тменгі шегі. Инвестициядан жылдам айтару.

Нары леуеті
Барлы ш баыт бойынша леуетті клиенттерді айтарлытай саны: жобалаушылар, жеткізушілер, ндіріс, рылыс.

Біліктілікті арттыру
Біз сізді біліміізді жаа ызыты баыттар бойынша жетілдіреміз.

Баса німдерге жаа клиенттер
INDIGO Ecosystem німдеріні кмегімен сіз зіізді бизнесіізді ртрлі салаларында серіктестер таба аласыз.

Серіктестік бадарламасына осылу шін ш адам


1
Толтыру тіркеу формасы
2
IndigoSoft LLC укілетті ызметкерімен ынтыматастыты егжей-тегжейлерін талылаыз
3
Оуды аятап, Дилерлік келісімге ол ойыыз. Сіз бізді серіктессіз!

німге ызыасыз ба немесе сратарыыз бар ма?

Байланыс формасын толтырыыз. Бізді маман сізге жаын арада хабарласады.

Пішінді толтырыыз

Тймені басу арылы сіз шарттарды абылдайсыз Жеке деректерді деуге атысты саясат

Рамет сізге!
Сізді срауыыз жіберілді

Менеджер сізбен жаын арада хабарласады!