ИНДИГО.ЭКОСИСТЕМА

Сметалы жоспар
Жеткізушілерден коммерциялы сыныстарды жинауды жне деуді автоматтандыру: жеткізушілерді іздеуден есеп шыаруа дейін
Кптеген саудалар
Клиенттер аынын он есе лайту, коммерциялы сыныстарды беруді автоматтандыру
Конструктор
Жаа нормативтік жаттарды зірлеуді жеілдету жне жеделдету, сырты жне ішкі жаттармен жмысты отайландыру, жат пен нім арасында цифрлы байланыс орнату
RCclass
Атрибут рамы бар цифрлы классификаторларды ру ралы
Номенклатура
йымдаы элементтерді бірыай орталытандырылан каталогын жргізуге байланысты барлы ателерді жояды

Жаалытар

Клиенттер